DISC Belgium begeleidt bedrijven om het VCA certificaat te behalen

Begeleiding om jouw bedrijf  VCA te laten behalen

DISC Belgium begeleidt bedrijven bij de opstelling van het VGM dossier tot het behalen van de  VCA-certificatie en de  aanvraag bij een accreditatiefirma naar keuze.  Dit betekent onder meer:

  • Inventarisatie van de reeds bestaande werkwijze, procedures en documenten. 
  • Opstellen van een actieplan met de verschillende stappen tot het behalen van het VCA certificaat voor jouw bedrijf.
  • Het opstarten van het VCA-systeem conform de voorschriften.
  • Het uitvoeren van een pré-audit volgens de VCA richtlijnen. 
  • Nakijken in hoeverre de reeds opgestelde documenten overeenkomen met de VCA-eisen en hierop adviseren.
  • Jouw bedrijf assisteren bij de invulling van de bepaalde acties: bv. het organiseren van de eerste directiebeoordeling, helpen opmaken van beleidsverklaring, aanzet tot risicoanalyses, werkplekinspecties, LMRA, etc.

Daarnaast kun je op ons beroepen om tussentijdse interne audits uit te voeren als je als bedrijf VCA gecertificeerd bent.

Hoe wij te werk gaan

DISC Belgium luistert naar de prospect

Luisteren

Wij luisteren graag welk type VCA certificering en tegen wanneer jullie jullie bedrijf dit wensen te behalen. 


DISC Belgium overloopt de planning met de klant

Plannen

We gaan na welke strakke planning hiervoor nodig is en geven in onze offerte alvast een overzicht van de te nemen stappen hiertoe.

DISC Belgium neemt deel aan het project

Start

Eens we het samen eens zijn over de planning en de manier waarop we samen het doel wensen te behalen, gaan we van start!

Wat is VCA?

VCA (Veiligheid Checklist Aannemer) is een kwaliteitssysteem voor veiligheid en biedt een antwoord voor het structureel beheersen en documenteren van het omgaan met veiligheid binnen uw bedrijf.


Steeds vaker verplichten opdrachtgevers hun aannemers en dienstverleners aantoonbaar aandacht te besteden aan veiligheid. Geen zorg voor veiligheid betekent minder opdrachten. VCA is een manier om aan te tonen dat structureel een veiligheidsbeleid gevoerd wordt binnen een bedrijf. Ook al is VCA niet wettelijk verplicht, in veel industrieën wordt dit reeds als een algemene vereiste erkend.


Doelstelling VCA

Op een structurele manier vastleggen hoe met veiligheid omgegaan wordt binnen uw bedrijf.

Voor wie

Voor alle aannemende partijen; volgens de categorie van uw bedrijf hebt u twee VCA keuzemogelijkheden:

  • VCA* is bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 werknemers. 
  • VCA** is bedoeld voor bedrijven met 35 werknemers of meer en ook de kleinere bedrijven die werken met onderaanneming
  • U als opdrachtgever bepaalt welk VCA-certificaat U dient te hebben!