DISC Belgium veiligheidscoördinatie, Terranova en Terranova Solar project, 2 vb van projecten waar DISC Belgium de veiligheidscoördinatie op zich nam.

Zoek je een veiligheidscoördinator?

Voor de veiligheidscoördinatie van jouw industriële bouwproject staat DISC Belgium paraat. Wij stellen gediplomeerde veiligheidscoördinatoren niveau A of B ter beschikking volgens de Wet Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen. 


Onze veiligheidscoördinatie expertise zit in een waaier van bouw- of verbouwingsactiviteiten, van de aanleg van industriële gebouwen, fabrieksinstallaties, productleidingen, tanks, zonnepanelen, windturbines tot saneringsprojecten en meer. Wij staan voor jou klaar!

Hoe wij te werk gaan

DISC Belgium luistert naar de prospect

Luisteren

Wij luisteren naar jullie wensen en toetsen deze af met het type constructieproject. We stemmen samen de taak- en tijdsinvulling af en bepalen in overleg aan welk type project specialiteit en ervaring de veiligheidscoördinator moet voldoen. DISC Belgium overloopt de planning met de klant

Plannen

We kijken na of het besproken profiel  deel uitmaakt van ons DISC Belgium team en dit past in zijn of haar agenda. Indien niet, dan gaan wij verder op zoek  naar een geschikte coördinator. 

Bij het voorstellen van onze kandidaat plannen we hem of haar in op jouw project na positieve gunning van de projectopdracht.


DISC Belgium neemt deel aan het project

Start

Vanaf dat onze veiligheidscoördinator aangesteld wordt voor jullie project in de ontwerp- en/of verwezenlijkfase,  gaat hij of zij constructief aan de slag in verder overleg met de klant, de projectmanager of aangestelde. Taken veiligheidscoördinator

Onderstaande taken dient de veiligheidscoördinator minimaal uit te voeren (niet-limitatief) in het kader van het K.B. Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen.


In de ONTWERPFASE 

 • Opstellen en bijhouden van veiligheids- en gezondheidsplan (het V&G plan).
 • Deelnemen aan ontwerpvergaderingen op verzoek van de opdrachtgever.
 • Openen en bijhouden van het coördinatiedagboek en postinterventiedossier.
 • Volgens artikel 30 TMB. nalezen aangereikte offertes door de opdrachtgever.
 • Opzetten coördinatiestructuur (indien van toepassing: bij niveau A projecten).

'de coördinator ontwerp en verwezenlijking kan door dezelfde persoon worden ingevuld.'

DISC Belgium ondersteunt industriële klanten op veiligheidsvlak en heeft HSE support als veiligheidscoördinatie support. Dit alles om ongevallen te helpen voorkomen en de klant te ondersteunen in zijn HSE aanpak op een dynamische manier.

In de VERWEZENLIJKINGSFASE


 • Uitvoeren van werfbezoeken, V&G bezoeken, op de bouwplaats zelf.
 • Afhankelijk van het project wordt het aantal werfbezoeken bepaald in overleg met de opdrachtgever, gemiddeld één bezoek per week of om de twee weken wordt voorgesteld. Minimaal tijdens kritische fase(n) dient de werf bezocht worden, hierbij wordt geobserveerd en gerapporteerd. 
 • Bijwonen van startvergaderingen en/of voortgangsvergaderingen.
 • Voorzitten van de coördinatiestructuur (indien van toepassing).
 • Bijhouden coördinatiedagboek, feedback geven op veiligheidsdocumentatie van de betrokken aannemers, etc.
 • Actueel houden van de veiligheidscoördinatie instrumenten: het V&G-plan, Coördinatiedagboek en Postinterventiedossier.

Een deel van onze portfolio, fier dat we met hun mogen samenwerken

DISC Belgium specialisatie veiligheidskundige preventieadviseur veiligheidscoördinatie